Együttműködő szerveknek

Tájékoztatjuk, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet idején az ügyészségre érkező papír alapú, illetve egyéb, nem elektronikus küldeményeket az esetleges fertőzésveszélyre tekintettel két (2) napra úgynevezett iratkaranténba kell helyezni, és a további ügykezelési intézkedéseket csak ezután lehet végrehajtani.

A fentiekre figyelemmel kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus úton forduljon az ügyészséghez. Az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről és szabályairól az alábbiakban tájékozódhat.


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.), valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján az ügyészség 2018. január 1-jétől a szakmai feladatai ellátása során biztosítja az elektronikus ügyintézés szabályait egyrészt az arra kötelezett szervezetekkel, személyekkel másrészt az azt vállaló magánszemélyekkel való elektronikus kapcsolattartásban. Az E-ügyintézési tv. rendelkezéseit – főszabályként – a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A büntetőeljárásban viszont a 2017. december 31. után indult eljárások során alkalmazandók e szabályok.

Az ügyészség 2018. január 1. napja óta a szakmai – azaz büntetőjogi, közérdekvédelmi és büntetés-végrehajtási – tevékenysége kapcsán az alábbi Hivatali Kapu kapcsolaton keresztül kommunikál.
Rövid név: UGYESZSEG
Teljes név: Legfőbb Ügyészség
KRID: 515115995

A kívánt kommunikáció módja: KÉR típusú címzés, KRX csomagformátum használata.

Az ügyészség szakmai tevékenysége és kapcsolattartása körében az ügyészségre érkező elektronikus iratok/küldemények előirányítása, a pontos címzetthez történő eljuttatása a címzett szervezeti egység azonosítására szolgáló egyedi kód („KÉR-azonosító”) alapján történik.

Az ügyészségi szervezeti egységek KÉR azonosítóit tartalmazó kódtáblázata az alábbi linken érhető el:
Kér azonosítók teljes listája

Információátadási szabályzat – Magyarország Ügyészsége