Elérhetőségek

Tájékoztatjuk, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet idején az ügyészségre érkező papír alapú, illetve egyéb, nem elektronikus küldeményeket az esetleges fertőzésveszélyre tekintettel két (2) napra úgynevezett iratkaranténba kell helyezni, és a további ügykezelési intézkedéseket csak ezután lehet végrehajtani.

A fentiekre figyelemmel kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus úton forduljon az ügyészséghez. Az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről és szabályairól az alábbiakban tájékozódhat.


I.
Az ügyészségi szervezeti egységek, vezetők, elérhetőségek (telefon- és telefaxszám, elektronikus levélcím) adatokat a Közérdekű Adatok/Információszabadság I/3. részben tesszük közzé.

II.
Az ügyészségre e-mail útján érkező beadványok kezelésének rendjének főbb szabályai:

  1. Az ügyészség a honlapján közzéteszi azokat az ügyészségi hivatali e-mail címeket (a továbbiakban: hivatali e-mail cím), melyekre e-mail beadványt lehet küldeni.
  2. Az e-mail beadvánnyal kapcsolatos feladatokat az e-mailben Címzettként megjelölt hivatali e-mail címmel érintett ügyészi szerv végzi el.
  3. Amennyiben az e-mail Címzettjei között több ügyészi szerv hivatali e-mail címe is szerepel, akkor az elsőként megjelölt hivatali e-mail címhez tartozó ügyészi szervet kell a 2. pontban megjelölt címzettnek tekinteni. Ilyen esetben a többi ügyészségi címzettnek az e-mail beadványt a további intézkedést nem igénylő beadványokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelnie.
  4. Az e-mail beadványt a további intézkedést nem igénylő beadványokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni akkor is, ha az e-mail címzettje nem állapítható meg, vagy az e-mailt nem az 1. pont szerint közzétett hivatali e-mail címre küldték.

Az ügyészségre e-mail útján érkező beadványok kezelésének rendjéről szóló 4/2014. (VIII.31.) LÜ körlevél

III.
Elektronikus ügyintézés
Az Ügyészség elkészítette azokat az elektronikus űrlapokat, amelyeken keresztül a jövőben tematikus beadványok küldhetők az ügyészségi szervezeteknek. Ezek az elektronikus ügyintézési kiindulóponton, a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF), ún. Általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatásként (e-Papír) nyújthatók be az alábbi ügytípusokban:

Általános bejelentés (Ügyészség)
/Büntetőjogi, közérdekvédelmi és büntetés-végrehajtási ügyeken kívüli, általános jellegű vagy több szakterületet érintő beadványok és kérelmek./
LINK

Bejelentés büntetőügyben (Ügyészség)
/A büntető törvénykönyvben meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatos feljelentések, jogorvoslati kérelmek, indítványok, kérelmek, külön nem nevesíthető egyéb beadványok, indítványok, észrevételek és bejelentések, így bármely megindítandó, megindult, folyamatban lévő vagy befejezett, a büntetőeljárásról szóló törvénnyel szabályozott büntetőeljárással összefüggő beadvány./
LINK

Bejelentés közérdekvédelmi ügyben (Ügyészség)
/Közérdekvédelmi szakterületen az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.) IV. fejezete szerinti ügyészi fellépés iránti kérelmek és egyéb beadványok, valamint az Ütv. 5. §-ának (3) bekezdése szerinti felülvizsgálat iránti kérelem./
LINK

Bejelentés büntetés-végrehajtás ügyben (Ügyészség)
/A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi hatáskörbe tartozó határozat, intézkedés vagy jogszabálysértő mulasztás miatt az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.) 5. §-ának (2) bekezdése szerinti kérelmek./
LINK

EGYÉB LINKEK
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (GYIK)
Ügyfélkapu
Cégkapu
Rendelkezési Nyilvántartás
e-Papír